Hale logistyczne i magazynowe

Hale magazynowe i logistyczne “pod klucz” powstały w wyniku zapotrzebowania inwestorów na powierzchnie magazynowe do składowania i dystrybucji wszelkiego rodzaju produktów i towarów. Producenci z każdej branży potrzebują zoptymalizowanych i w pełni funkcjonalnych powierzchni magazynowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, każdy z naszych projektów magazynowych rozpoczynamy od szczegółowej analizy potrzeb i możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań, które maksymalnie usprawniają procesy logistyczne począwszy od poziomu magazynu.

Naszą jasną wizją jest projektowanie i budowanie magazynów, które osiągają maksymalną funkcjonalność przy optymalnych kosztach, a także tworzenie wnętrz przyjemnych dla pracujących w nich ludzi.

Dostosowanie hali do potrzeb

Najważniejszym etapem pracy nad projektem jest analiza potrzeb i oczekiwań Inwestora. Relacja i współpraca z Inwestorem budowana jest na zaufaniu, wzajemnym szacunku i transparentności. Dzięki tym wartościom wszystkie projekty realizowane są terminowo, na wysokim poziomie i zgodnie z najwyższymi standardami.

Projektowanie magazynów od podstaw wymaga szczegółowej analizy potrzeb i oczekiwań Inwestora. Jednym z głównych etapów pracy jest zaprojektowanie hali magazynowej spełniającej wszystkie oczekiwania. Podczas tego etapu wykonujemy między innymi:

Naszym pierwszym zadaniem jest przeanalizowanie przeznaczenia magazynu. Aby to zrobić, bierzemy pod uwagę:

  • efektywne zagospodarowanie działki związane z analizą otaczającego terenu pozwalające na jego optymalne wykorzystanie,
  • odpowiedni dobór wysokości i rozpiętości hali,
  • optymalne wykorzystanie powierzchni hali,
  • analizę magazynowania produktów wraz z prognozą rozwoju przyszłej produkcji,
  • indywidualny dobór sposobu magazynowania, składowanie towaru w zależności od rodzaju produktu (np. system regałowy lub inny),
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i preferencjami Inwestora.

Hale logistyczne stanowią trzon każdego nowoczesnego magazynu. Ich konstrukcja jest niezbędna dla efektywności i bezpieczeństwa Państwa działalności. Dlatego tak ważne jest, aby o projekcie hali logistycznej pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając specyfikę Państwa działalności oraz możliwości naszych inżynierów.

Głównym celem projektowania hal logistycznych jest stworzenie efektywnego systemu magazynowania wszystkich materiałów przychodzących i produktów wychodzących, a także wszystkich związanych z nimi narzędzi i urządzeń. Parametry projektowe hali logistycznej powinny być tak dobrane, aby zorganizować cały proces, od dostarczenia towaru lub sprzętu do jego usunięcia. W tym celu przeprowadza się analizę potrzeb, na podstawie której opracowuje się optymalny projekt hali magazynowej i logistycznej.

Możesz również polubić…